naše obchody:
helmy.cz - helmy na lyže, páteřák in-line-brusle.cz - kolečkové brusle, kolečka, ložiska nordic-shop.cz - běžky, vosky, bundy, kalhoty

virussport.cz / články / Parametry lan Beal

Parametry lan Beal

fotka k článku Parametry lan Beal V článku naleznete vysvětlené parametry lan Beal, které jsou u lan označeny přes piktogramy.

Počet paliček pletení


Počet paliček pletení určuje, z kolika pramenů příze je vyroben oplet lana. Na počtu pramenů příze, jejich průměru a povrchové úpravě (impregnaci) do značné míry závisí odolnost lana vůči oděru. Lana pletená na strojích s vyšším počtem paliček (48) mají jemnější oplet a lepší dynamické vlastnosti než lana pletená na strojích s nižším počtem paliček (32), ta jsou však více odolná vůči oděru.
Posuv opletu


Jádro a oplet jsou dvě na sobě nezávislé části lana, které se chovají poněkud rozdílně, a mají tendenci posouvat se vůči sobě, pokud jim to konstrukce lana umožňuje. Oplet lana se deformuje vlivem jištění, průchodem lana vratným bodem apod., což vytváří kolem jádra lana prostor pro posuv opletu. Posuv opletu zvyšuje rychlost opotřebení lana, zejména při intenzivním používání lana pro Top Rope, a navíc přináší riziko zaseknutí lana v jistících či slaňovacích pomůckách. Riziko posuvu opletu se zvyšuje ve vlhkém prostředí.
Jednoduché lano


Jednoduché lano je jednopramenné lano o průměru pohybujícím se v rozmezí někde mezi 9,1 - 11 mm . Značí se symbolem jedničky v kroužku. Vhodné na terény, kde nehrozí přeseknutí lana na ostré skalní hraně, jako jsou umělé stěny a sportovní, zajištěné cesty na skalách. Jde o to, aby terén, ve kterém se pohybujete, nebyl nebezpečný špatným jištěním, ostrými hranami, pádem ledu a kamení, a také, aby slanění bylo možné provést na poloviční délce vašeho lana apod. Jednoduchá lana není možné používat zdvojeně jako poloviční lana nebo 'dvojčata', spojením sil obou lan vrůstá rázová síla, a případné zachycení pádu by bylo příliš tvrdé.
Poloviční lana


Poloviční lano má nejčastěji průměr 8 - 9 mm. Značí se zlomkovým symbolem 1/2 v kroužku. Leze se na dvou nezávislých pramenech lan současně, tak, že se lana v jištění vedou odděleně. Každé lano se „cvaká“ do vlastního řetězce karabin postupového jištění. Poloviční lana se používají nejčastěji v horách a všude tam, kde jištění nemá dostatečnou pevnost (led, zvětralá, „rozbitá“ skála, apod). Nezávislé vedení dvou lan snižuje tření v jednotlivých bodech jištění a pravděpodobnost přeseknutí obou lan současně padajícím kamením či ledem. Použití dvou pramenů umožňuje slanění celých délek „od štandu ke štandu“. Samotný pramen polovičního lana se k zachycení pádu lezce nesmí používat, výjimkou je jištění družstva na údolních ledovcích, kde hrozí pád do ledovcové trhliny. Je to obecně tolerováno, protože sníh a starý led ledovce zde netvoří ostré hrany, a nedochází k nebrzděným volným pádům (je-li správně prováděn postup lanového družstva po ledovci).
Dvojitá lana


Dvoupramenné lano, nejčastěji o průměru pramene 7,0 - 8,5 mm. Značí se symbolem dvou propojených kroužků. Oba prameny se musí do karabiny postupového jištění cvakat společně, podobně jako by šlo o lano jednoduché. Tento druh lana je vhodný do hor pro volné lezení. Je u něj nejmenší pravděpodobnost přetržení na ostré skalní hraně. Po spojení obou pramenů lana uzlem lze pro slanění využít celou délku lana slanění „od štandu ke štandu“. Samotný pramen dvojčete se k zachycení jakéhokoliv pádu nesmí používat, a to ani při jištění druholezce.
Síla opletu


Síla opletu je parametr vyjadřující poměr váhy opletových přízí oproti váze jádra lana. Čím vyšší je poměr opletu oproti jádru, tím bude lano odolnější proti oděru, zároveň to však může být vyváženo nižším počtem pádů.
Hmotnost


Lana o velkém průměru jsou obecně vzato trvanlivější. Zároveň jsou však těžší a méně příjemná na manipulaci. Při sportovních výkonech v náročných cestách, kdy je výhodou nízká hmotnost a snadná obsluha, jsou proto stále častěji využívána lana s malým průměrem, např. Joker 9,1.
Impregnace opletu


Každé dynamické lano BEAL má oplet ošetřený impregnací Dry Cover, která výrazně zvyšuje jeho odolnost vůči oděru a pronikání vlhkosti či nečistot. Při výrobě lana je na každé vlákno opletové příze nanesen impregnační roztok, následuje zahřátí, při kterém dochází k polymerizaci, a vzniká odolná vrstva chránící každé vlákno. Tato vlákna pak tvoří kompaktní oplet, který zvyšuje životnost lana. Testování v reálném prostředí ukázalo, že 100m lano bez impregnace, používané v zimních podmínkách, absorbuje v průběhu dne kolem 2,5 litru vody. Stejné lano s impregnací Dry Cover absorbuje ve shodných podmínkách pětkrát méně vody, tedy pouhých 0,5 litru.
Značení středu


Každé jednoduché dynamické lano BEAL má střed označený nesmazatelnou černou barvou.
Záruční doba


Všechny certifikované produkty BEAL mají tříletou záruční dobu na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na vadu vzniklé normálním opotřebením, úpravami, opravami, nesprávným použitím, nesprávným skladováním, z nedbalosti, či náhodným poškozením.Identifikační číslo


Každé lano BEAL je označeno individuálním identifikačním číslem IdN, umístěným na konci lana a přiloženém návodu k použití.
Impregnace opletu a jádra - Golden Dry


Úplná impregnace lan BEAL nazvaná Golden Dry je kombinací ošetření opletu Dry Cover a vodoodpudivé úpravy jednotlivých vláken jádra. Díky minimální absorpci vody se tak vyhnete problémům, jako je navýšení hmotnosti lana, či jeho zmrznutí v zimních podmínkách. Povrchová úprava všech vláken přispívá k nižšímu tření uvnitř lana během namáhání, důsledkem čehož se výrazně prodlužuje jeho životnost. Testování v reálném prostředí ukázalo, že 100m lano bez impregnace, používané v zimních podmínkách, absorbuje v průběhu dne kolem 2,5 litru vody. Stejné lano s impregnací Golden Dry absorbuje ve shodných podmínkách desetkrát méně vody, tedy pouhých 0,25 litru.
Program System


Program System je zesílená vazba opletu na koncích lana pro větší odolnost vůči opotřebení v místě, které je nejvíce namáháno při zachycení pádu.
Safe Control


Úprava Safe Control je prvek sloužící k větší bezpečnosti při slaňování. Jedná se o změnu vzoru opletu lana v polovině jeho délky, provedenou bez přerušení vláken. Lana s úpravou Safe Control nemají střed značený černou barvou.
Bicolour


Úprava Bicolour je prvek sloužící k větší bezpečnosti při slaňování. Jedná se o změnu barvy opletu lana v polovině jeho délky.

Elektronická evidence


Elektronická evidence výrobků BEAL prostřednictvím RFID mikročipů zaručuje jejich sledovatelnost v případě půjčování, pronajímání nebo předvádění. SW pro evidenci OOP s podporou čipování (není omezeno na výrobky BEAL) je zdarma k dispozici na stránkách BEAL service.
Certifikace CE/ISO9001:2000


BEAL je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000, což dokládá stálou kvalitu vyráběných produktů a poskytovaných služeb.
Rázová síla - BEAL/UIAA


Při pádu lezce musí být pádová energie pohlcena jistícím systémem, zejména lanem. Pokud má lano dobré tlumící schopnosti, sníží sílu působící na lezce. Síla působící na lezce v okamžiku zachycení pádu se nazývá rázová síla. Maximální hodnota rázové síly je definována normou a nesmí u prvního pádu překročit hodnotu:
12 kN u jednoduchých lan při pádovém faktoru 1,77 se závažím o hmotnosti 80 kg
8 kN u polovičního lana (jeden pramen) při pádovém faktoru 1,77 se závažím o hmotnosti 55kg
12 kN u dvojitého lana (dva prameny) při pádovém faktoru 1,77 se závažím o hmotnosti 80 kg
Lana BEAL vynikají svými skvělými schopnostmi tlumit pádovou energii, což dokládá i to, že po skončení pádových zkoušek stále splňují požadavky normy stanovené pro první pád! Jestliže vezmeme v úvahu, že s každým pádem lano ztrácí část svých dynamických vlastností, je to neuvěřitelný výsledek, který vám zaručí pouze firma BEAL.
Počet pádů - BEAL/UIAA


Norma předepisuje, že jednoduché lano musí úspěšně zachytit alespoň 5 pádů s faktorem 1,77 se závažím o hmotnosti 80 kg; dvojité lano alespoň 12 pádů s faktorem 1,77 se závažím o hmotnosti 80 kg na dvou pramenech; poloviční lano alespoň 5 pádů s faktorem 1,77 se závažím o hmotnosti 55 kg na jednom pramenu.

Pád přes ostrou hranu


V roce 2002 přijala UIAA doplňkovou zkoušku ke standardní pádové zkoušce - pád přes ostrou hranu. Standardní zkouška UIAA představuje pád závaží o hmotnosti 80 kg s pádovým faktorem 1,77, zachycený přes kovovou hranu o poloměru 5 mm, která simuluje karabinu. Test pádu přes ostrou hranu používá stejné závaží 80 kg (55 kg pro jeden pramen polovičního lana) a stejný pádový faktor, ale tentokrát kovovou hranu o poloměru pouze 0,75 mm. Od roku 2005 UIAA platnost této zkoušky již neuznává, nicméně je tento parametr určitým vodítkem při výběru lana. Většina lan BEAL vydrží pád přes ostrou hranuIce twin 7,7, Cobra 8,6, Booster 9,7,Tiger 10,0, Flyer 10,2, Top gun II 10,5, Apollo 11.
Statické / dynamické prodloužení


Dynamické prodloužení je natažení lana při první pádové zkoušce UIAA. Nesmí přesáhnout 40% délky lana.
Statické prodloužení je měřeno při zatížení 80 kg závažím, nesmí přesáhnout 10% u jednoduchých lan, 12% u polovičních a 10% u dvou pramenů dvojitých lan.

Typ lana


Statická lana dělíme na typ A a typ B v závislosti tom, jak splnují požadavky normy EN 1891Statická lana dělíme na typ A a typ B v závislosti tom, jak splnuji požadavky normy EN 1891
Prodloužení


ProdlouženíJe definováno naměřeným rozdílem délky lana při postupném nárůstu zatížení z 50kg na 150kg. Norma vyžaduje, aby prodloužení statických lan v tomto testu nepřekročilo hodnotu 5%.
Statická pevnost


Statická pevnost Je vyjádřena silou, při jejímž pozvolném nárůstu dojde k přetržení lana. Statická lana typu A musí dosáhnout hodnoty alespoň 22kN, statická lana typu B alespoň 18kN.

Pevnost šitého oka


Pevnost šitého okaJe-li statické lano z výroby zakončeno šitým okem, musí včetně tohoto oka splňovat požadavky normy EN 1891 v plném rozsahu.

Počet pádů


Počet pádůUdává minimální počet pádů, které lano vydrží bez přetrhu. Testuje se na pádové věži při pádovém faktoru 1, lano je zakončeno osmičkovým uzlem. Pády jsou opakovány v intervalu 3 minut, normou požadované minimum je 5 za sebou jdoucích pádů při hmotnosti závaží 100kg pro statická lana typu A či 80kg pro statická lana typu B.

Rázová síla


Rázová sílaSíla působící na osobu v okamžiku zachycení jejího pádu se nazývá rázová síla. Maximální hodnota rázové síly je definována normou a nesmí překročit hodnotu 6kN. Testuje se na pádové věži při pádovém faktoru 0,3 a závažím o hmotnosti 100kg pro statická lana typu A či 80kg pro statická lana typu B.


Posuv opletu


Posuv opletu
Posuv opletu
Jádro a oplet jsou dvě na sobě nezávislé části lana, které se chovají poněkud rozdílně, a mají tendenci posouvat se vůči sobě, pokud jim to konstrukce lana umožňuje. Oplet lana se deformuje vlivem namáhání, např. při průchodu lana vratným bodem, což vytváří kolem jádra lana prostor pro posuv opletu. Posuv opletu zvyšuje rychlost opotřebení lana. Riziko posuvu opletu se zvyšuje ve vlhkém prostředí. Norma předepisuje maximální povolené hodnoty při testu posuvu opletu 20-50 mm pro statická lana typu A a 15 mm pro statická lana typu B.

Srážlivost


SrážlivostUdává se jako procentuální rozdíl v délce nového nepoužitého lana, které je ponořeno v celém objemu do vody po dobu 24 hodin.

Materiál


MateriálK výrobě statických lan se používá převážně polyamid, u některých speciálních lan pak kombinace polyamidu a polyesteru, či polypropylenu.
4.11.2011 | napsal: Beal | zdroj: Beal

Diskuze:


V diskuzi k Parametry lan Beal není zadán žádný komentář

Sdílet příspěvek na Facebooku můžete přes klasická Facebook tlačítka:

Vložit komentář k článku: Parametry lan Beal
Pole označená * je nutné vyplnit.
Odkazy na konkurenci a komentáře překračující meze slušného vyjadřování budou nejspíš smazány.
 
   
*Opište kód code
   

Zajímavosti a články:

BEAL UNICORE®

10.6.2013 | napsal: KM | zdroj: Beal

BEAL UNICORE®, fotka: unicore-corde.jpg Technologie UNICORE® představuje jedinečný způsob spojení jádra a opletu lana bez ztráty poddajnosti, při zachování veškerých dynamických vlastností lana. Výsledkem je pak vyšší bezpečnost a životnost horolezeckých lan BEAL.

Fotosoutěž s Virus Sport o ceny v hodnotě 18500,- Kč

21.2.2012 | napsal: Virussport.cz | zdroj: Facebook.com

Fotosoutěž s Virus Sport o ceny v hodnotě 18500,- Kč, fotka: 77.jpg Výhercem se stane účastník soutěže, který vložil fotografii se sportovní tématikou s největším počtem hlasů v den ukončení soutěže.
Soutěž pořádá firma Virus Sport s.r.o a je uveřejněna na stránkách Facebook.com.

Připravujeme pro vás nabídku značky Camp

30.11.2011 | napsal: firma Camp | zdroj: firma Camp

Připravujeme pro vás nabídku značky Camp, fotka: CAMP.jpg Firma CAMP byla založena roku 1889 v italské vesničce Premana, kde sídlí dodnes. Zakladatelem byl Nicola Codega. Tradice a zkušenosti jsou předávány dále z otce na syna, který roku 1920 vyrábí první kousky vybavení pro alpské vojáky. Hnacím motorem v dalším vývoji horolezeckého materiálu bylo setkání Antonia s Riccardem Cassinem. Spoluprací s Riccardem se zvyšuje zájem o produkty Camp a Cassin. Třetí generace v čele s Orayiem, Nicolinem, Samuelem a Benedettem začínají spolupracovat s nejsilnějším alpinistickým spolkem a vyrábějí Fang mačky, Tri camy a další doplňky. Celá firma i nadále pokračuje ve vývoji jak horolezeckých materiálů, tak pomůcek pro práci ve výškách a dále spolupracuje s mnoha horolezci. CAMP je stále rodinnou firmou rodiny Codega.

SteriPen - Ultrafialová technologie čištění pitné vody

5.11.2011 | napsal: Steripen | zdroj: Steripen

SteriPen - Ultrafialová technologie čištění pitné vody, fotka: uv-technologie.jpg SteriPen k dezinfekci vody využívá sílu ultrafialového záření. Je to stejná technologie, kterou využívají přední výrobci vody, stejně tak jako velká města v Evropě, USA i Asii.

Parametry lan Beal

4.11.2011 | napsal: Beal | zdroj: Beal

Parametry lan Beal, fotka: virus-horolezecka-lana.jpg V článku naleznete vysvětlené parametry lan Beal, které jsou u lan označeny přes piktogramy.

GSIoutdoors - Řada campingového nádobí Stainless steel - nerez

4.11.2011

GSIoutdoors - Řada campingového nádobí Stainless steel - nerez, fotka: nerez-nadobi.jpg Stainless steel - nerez- super odolný materiál s maximální životností

GSIoutdoors - Řada outdoorového nádobí Halulite

3.11.2011 | napsal: GSIoutdoors | zdroj: GSIoutdoors

GSIoutdoors - Řada outdoorového nádobí Halulite, fotka: halulite-rightimage.jpg Ultralehké nádobí z tvrdě anodizovaného hliníku.

GSIoutdoors - Řada outdoorového nádobí Bugaboo

2.11.2011 | napsal: GSIoutdoors | zdroj: GSIoutdoors

GSIoutdoors - Řada outdoorového nádobí Bugaboo, fotka: bugaboo-rightimage.jpg Vynikající poměr užitných vlastností a ceny materiálu Bugaboo od GSIoutdoors.

GSI Outdoors - špičkové nádobí pro turistiku a camping

1.11.2011 | napsal: GSIoutdoors | zdroj: GSIoutdoors

GSI Outdoors - špičkové nádobí pro turistiku a camping, fotka: virus-sady-nadobi.jpg Špičkové nádobí výrobce GSI Outdoors je nyní v naší nabídce. O použitých materiálech a skladebném systému vhodném na přepravu nádobí i v batohu, naleznete více informací v tomto a dalších článcích.

Tento e-shop je součástí sportovních obchodů Virus-Sport.cz
Provozujeme následující internetové a kamenné obchody:
www.virussport.cz, www.vodacky-obchod.cz, www.helmy.cz, www.inline-brusle.cz, www.nordic-shop.cz

virussport.cz - horolezecké lano vodacky-obchod.cz - kanoe, pádlo helmy.cz - přilby na lyže, snowboard, páteřáky inline-brusle.cz - kolečkové brusle, kolečka nordic-shop.cz - turistické běžky, vosky

skočit na hlavičku | mapa stránek | virussport.cz - 2018 | system: Virus Sport s.r.o. 2010


můžeme také doporučit: Osobní trenérka, Jak na Bolavá záda,Diskuze

Kategorie témat

Bazar

Campingové a turistické vybavení

Horolezecké a lezecké vybavení

Laviny

Mix

Stany, spacáky, karimatky

Nově diskutované

Samonafukovací karimatka

kámoš na lezení

Náhradní tyčky ke stanu

hliníkové nádobí

Jak vybrat stan

Prodám stan

výběr pípáku

Spacák na chalupu

Výběr sedáku pro chlapaNové články

BEAL UNICORE®

Fotosoutěž s Virus Sport o ceny v hodnotě 18500,- Kč

Připravujeme pro vás nabídku značky Camp

SteriPen - Ultrafialová technologie čištění pitné vody

Parametry lan Beal

více článků...